Informasjonsfilm
Produsert av Fabelfjord ved Endre Eriksen
Kunde: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Regi: Endre Lund Eriksen
Design: Endre Skandfer
Animasjon: Mads Ringdal
Lyd: Rune Hansen, Aurora filmlyd 
Musikk: Dagny

"M" er en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker. Filmen er en del av et nettbasert kurs om drift og overvåking av meldingsutveksling som skal vises på www.helsekompetanse.no